NÁŠ SLOVNÍK VÝRAZŮ QUEER ANEB JAK MYSLÍME, CO ŘÍKÁME

asexuální - oznacení pro osobu, která nezažívá sexuální pritažlivost, a pokud ji zažívá, nereaguje na ni sexuálne

bisexuální - oznacení pro osobu, kterou sexuálne a citove pritahují osoby jak mužského, tak ženského pohlaví

coming out - proces, v rámci nehož lidé rozpoznávají své neheterosexuální preference a zaclenují tento poznatek do svého osobního života. Coming out také znamená, že svou preferenci sdelíme okolí

cross-dresser - kdokoli, kdo pravidelně nosí oblečení, které je spojováno s jiným genderem nebo pohlavím

duhová vlajka
- symbol queer pride s osmi barevnými pruhy navržen Gilbertem Bakerem v roce 1978

gay - běžně užívané synonymum pro homosexuální osobu

gender - společenský, duševní a emocionální stav spojovaný s pohlavím a stereotypy sexuálních rolí

heterosexismus - přesvědčení, že heterosexualita je lepší než jakákoli jiná forma sexuální preference

homophobia - puvodne tento pojem oznacoval strach a nenávist vuci homosexuálním lidem. Postupem doby se význam tohoto pojmu rozšíril a homofobie je dnes vetšinou chápána jako soubor negativního vnímání, cítení, myšlení a jednání vuci LGBTIQ lidem

homosexuální - označení pro osobu, kterou sexuálně a citově přitahují osoby stejného pohlaví

intersexuální - označení pro osobu, která se zcela nebo částečně narodí s ženskými i mužskými pohlavními orgány nebo s nevyvinutými či nejednoznačnými pohlavními orgány

lesba - homosexuální osoba ženského pohlaví

LGBTIQ - zkratka pro osoby s lesbickou, gay, bisexuální, transgender, transexuální, intersexuální a queer identitou

pansexuální - označení pro osobu, kterou sexuálně a citově přitahují osoby jakéhokoli pohlaví nebo genderu. Synonymem je omnisexuální

pohlaví - genitálie

queer -slovo queer se v současnosti začíná používat jako sociopolitický termín zastřešující osoby s lesbickou, gay, bisexuální, transgender, transexuální, intersexuální identitou a dalšími neheterosexuální preferencemi

sexuální preference - přirozená sexuální přitažlivost

transgender - kdokoli, kdo nezapadá do konvenčních norem týkajících se gender. Lidé transgender odmítají nebo popírají binární strukturu muž/žena nebo heterosexuál/homosexuál

transsexuální - označení pro osobu, která své pohlaví, se kterým se narodila, považuje za nesprávné nebo neslučitelné se svým výrazem, a která činí kroky, aby její vnější já odpovídalo její sebeidentifikaci. Takové kroky mohou ale nemusí zahrnovat fyzio a/nebo hormonální terapii a chirurgickou operaci