24.6.2009
stránky oficiálního fotografa Queer Pride v Táboře Davida Peltána (Publicproject/ Kulturně)

14.6.2009
5. tisková zpráva


30.5.2009
Prohlášení organizačního výboru průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře k nezákonným požadavkům městského úřadu v Táboře v souvislosti s přípravou shromáždění občanů na oslavu queer komunity a základních lidských práv

Dle Listiny základních práv a svobod nesmí být shromáždění podmíněno povolením orgánu veřejné správy. Organizační výbor průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře s ohledem na povinnost vyplývající ze zákona tedy ohlásil konání shromáždění na městském úřadě v Táboře (dále jen „MÚ“). Jelikož do tří dnů MÚ na toto ohlášení nereagoval zákazem shromáždění, akci je nutno považovat za řádně nahlášenou a tedy v dikci těch, kteří problematice nerozumějí, za „povolenou“.
Akci jsme se všemi náležitostmi řádně nahlásili již 14. ledna 2009 a od té doby aktivně jednáme s vedením radnice MÚ a dalšími útvary (s odborem dopravy, odborem vnitřních věcí, odborem správy majetku města, policií a dalšími) ohledně optimálního zajištění průběhu průvodu a festivalu.
Bohužel v průběhu příprav jsme se setkali s velice nekonstruktivním přístupem některých zaměstnanců Tábora a dokonce nám byly kladeny podmínky pro konání akce, pro které MÚ nemá oporu v zákoně. Z komunikace mezi svolavateli akce a zástupci MÚ jasně vyplývá, že po organizátorech byly vyžadovány následující nezákonné podmínky pro „povolení akce“:
1. pojištění shromáždění
2. podání žádosti o zvláštní užívání komunikace, spolu se souhlasem Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, souhlasem Policie ČR DI a zajištěním a uhrazením dopravního značení po trase PFQPT
Oprávněnost těchto požadavků jsme konzultovali s nezávislými právníky (jednu z právních pomocí poskytuje Iuridicum Remedium, o.s.) a byli jsme od nich ujištěni, že jednání MÚ nemá oporu v zákoně, ba naopak je protizákonné a dokonce protiústavní.
Od požadavku na pojištění shromáždění po našich opakovaných upozorněních zástupci MÚ opustili.
Nadále ovšem trvá vyjednávání ohledně vyřešení dopravních uzavírek a objížděk, přestože právníci organizátorům akce opakovaně potvrdili, že shromáždění (včetně shromáždění formou průvodu) není zvláštním užíváním komunikace.
Vedením radnice jsme byli upozorněni, že v případě, že nepožádáme o zvláštní užívání komunikace, MÚ, správa silnic ani policie nepřistoupí k omezení dopravy v místech nahlášeného shromáždění. Zároveň jsme byli upozorněni, že pokud budou účastníci průvodu omezovat dopravní provoz, ačkoliv průvod po ulici jinak pořádat nejde, přistoupí policie na základě pokynu zástupce MÚ k rozpuštění shromáždění.
Dle našich právních poradců tak táborský městský úřad pokračuje ve svém pokusu omezovat svobodu shromažďovací, jelikož rozpustit oznámené shromáždění je možné pouze z důvodů uvedených v § 10 odst. 1 shromažďovacího zákona.
MÚ nás jako organizátory akce staví do velice složité situace – máme uplatňovat svá práva a nepodvolit se zvůli úředníků plněním jejich požadavků, které nemají žádnou oporu v zákoně, ale tím případně riskovat, že by mohla být ohroženo samo konání průvodu, bezpečnost účastníků a omezena jejich základní práva?
Proto jsme nuceni zažádat o omezení dopravy a uhradit částku ve výši několika desítek tisíc za použité dopravní značení.
Přestože jsme plně přesvědčeni, že tento požadavek městského úřadu v Táboře nemá oporu v zákoně a svolavatelé shromáždění nejsou povinni dopravní omezení zajišťovat, nechceme riskovat nezákonné rozpuštění a tím vystavit účastníky shromáždění možné úřední šikaně.
Je nutno ovšem podotknout, že jsme vysoce alarmováni výhružkami některých zástupců MÚ, kteří neustále argumentují „zákazem“ či „rozehnáním“ akce. Svolavatelé akce splnili všechny podmínky určené zákonem k tomu, aby se mohli 20. června 2009 sejít a projít městem s cílem oslavovat queer komunitu a ochranu lidských práv. Jsme proto nepříjemně překvapeni a zaskočeni zjevným homofobním chováním některých představitelů města, kteří se cíleně již několik měsíců snaží znesnadnit organizaci této akce a narušují tak jedno ze základních práv obyvatel této země, a sice právo na shromáždění.
Ve chvíli, kdy městy v České republice bez omezení pochodují stovky a tisíce neonacistů, kteří šíří xenofobní, rasistické a extrémistické názory, jsme zaraženi situací, kdy někteří zvolení zástupci města Tábor soustavně oponují a ztěžují pořádání akce, které má za cíl úplný opak, tedy oslavu ochrany základních lidských práv a svobod, a zříkají se své odpovědnosti za ochranu účastníků shromáždění.
  
Petra Podlahová a Mgr. Eva Kubešová<
za organizační výbor průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře (PFQPT)

20.5.2009
4. tisková zpráva

20.4.2009
3. tisková zpráva

7.4.2009
2. tisková zpráva

28.3.2009
Rozhovor na Radio Onda Rossa (Italština/Angličtina)

9.3.2009
infoleták

21.1.2009
Dne 19. ledna 2009 proběhla v odpoledních hodinách v prostorách táborské Městské knihovny první tisková konference, kterou svolal Organizační výbor Průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře. Účelem tohoto setkání se zástupci médií bylo představit plánovanou akci, její cíle a formu, a popsat dosavadní činnost realizačního týmu i jeho aktuální aktivity. Za kulturní centrum Cesta Organizační výbor reprezentovali Hilary Binder a Christopher Rankin, za Jihočeskou Lambdu  se zúčastnil Jiří Mareček a Zdeněk Jašek,  dále pak členky pořadatelského týmu Petra Podlahová a Kateřina Kubešová. Zástupci místního tisku a Českého rozhlasu, mediálního partnera Queer Pride,  byli formou prezentace seznámeni se základními informacemi k připravované akci, obdrželi informační leták a slovníček klíčových pojmů. Členové Organizačního výbory posléze reagovali na dotazy. Poděkování patří ředitelce Městské knihovny paní Aleně Otrubové za podporu a možnost využití příjemných prostor A-klubu.

12.1.2009
1. tisková zpráva


10.12.2008
ColourPlanet

8.7.2009
http://diestandard.at/fs/1246541309171/Gay-Queer-Tabor (Němčina)

6.7.2009
http://web.nova.cz/rozhovory/?288085c=%7E&288085e=298554&

3.7.2009
http://queerpride-tabor.ic.cz/index.html
(Jan Grestenberger)
http://www.rue89.com/rue69/2009/06/29/queer-pride-tcheque-le-melange-des-genres-bien-accueilli
(Francouzština)

29.6.2009
http://guilain.omont.net/queer-parade-a-tabor-cz/
(Francouzština/Angličtina)

23.6.2009
http://video.yahoo.com/mypage/video?s=4470555
http://picasaweb.google.cz/jloudin8mm/QUEERPRIDE2009Tabor?feat=directlink
http://tabinfo.blog.cz/galerie/queer-pride-tabor

Český rozhlas 22.6.
http://www.rozhlas.cz/cb/zpravodajstvi/_zprava/597385

ČT 1, ČT 24 20.6.
Události http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411000100620-udalosti/obsah/81109-300-gayu-a-leseb-proslo-taborem/

TV Prima 20.6. Zprávy TV Prima 18.55 http://www.iprima.cz/index.php/plain_site/content/view/full/97662/(name)/date

Deník 20.6.
http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/gayove-a-lesbicky-tanci-v-mileniu--svatek-konci-so.html
http://brnensky.denik.cz/z_domova/centrum-tabora-je-uzavrene-sraz-ma-delnicka-strana.html

Lidovky.cz 20.6.
http://www.lidovky.cz/taborem-projde-pruvod-homosexualu-ve-meste-bude-i-delnicka-strana-1cc-/ln_domov.asp?c=A090620_092750_ln_domov_mtr

Blesk 20.6.
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/117486/pruvod-stovek-gayu-a-lesbicek-prochazi-taborem.html

České noviny 20.6.
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/pochod-homosexualu-v-tabore-bez-incidentu-extremisti-nezasahli/383756

Mediafax 20.6.
http://www.mediafax.cz/regiony/2888188-Pruvod-homosexualu-na-Queer-Pride-v-Tabore-prosel-mestem-policie-neregistruje-zadne-konflikty

Novinky.cz 20.6.
http://www.novinky.cz/domaci/171747-pochod-homosexualu-v-tabore-extremiste-nenarusili.html

Volny.cz 20.6.
http://web.volny.cz/noviny/zdomova/clanek/~volny/IDC/112045/pochod-homosexualu-v-tabore-bez-incidentu-extremisti-nezasahli.html

004.cz 21.6.
http://www.004.cz/view.php?cisloclanku=2009062201-Queer-Pride-Tabor

Moderní Brno 22.6.
http://www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita=12653

22.6.2009
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/rasismus-v-cesku/sobota-v-tabore-gayove-i-extremisti_125437.html
http://www.elnadruhou.cz/cz/novinky/348-byli-jsme-prvni!/

21.6.2009
http://www.colourplanet.cz/56994-aktualne-queer-parade-video-reportaz

http://bulvar.gaynet.cz/life-style/3077-queer-prid-tabor-2009-velky-fotoreport.html
http://web-tv.gaynet.cz/life-style/3075-queer-prid-tabor-2009-exkluzivni-videoreportaz-z-celeho-pochodu.html
http://aktualne.gaynet.cz/domaci/3076-homo-sex-je-hrich-i-to-znelo-na-queer-pride-tabor-2009.html
http://bulvar.gaynet.cz/life-style/3072-queer-pride-tabor-2009-on-line-reportaz.html
http://web-tv.gaynet.cz/life-style/3074-queer-pride-tabor-2009-rozhovor-s-tiskovou-mluvci-queer-pride.html

http://www.gaylife.cz/jeste-teple/732-queer-pride-v-tabore-probiha

http://tn.nova.cz/bin/search_adv_media_desc.php?media_id=521046

http://zpravy.idnes.cz/homosexualove-tancovali-taborem-pred-radikaly-je-ubranila-policie-1dj-/domaci.asp?c=A090620_104452_domaci_lpo

http://www.ct24.cz/domaci/58647-do-tabora-se-sjeli-homosexualove-i-extremiste/

12.6.2009 - Q reportáž z Tábora (video)

1.6.2009 - Táborský deník - Queer a Tábor. Rozdílný pohled
Tábor - Již za 18 dnů projde centrem Tábora průvod Queer Pride – sexuálních menšin.


1.6. 2009 - Bad-Bull - Průvod sexuálních menšin Queer Pride v Táboře je v ohrožení (in Czech)

1.6.2009 - ČT 1 a ČT 24 (in Czech)

1.6.2009 - Regiony 24 (in Czech)

30.5. 2009 - Prohlášení zveřejněno na gaylide.cz (in Czech)

30.5. 2009 - Prohlášení zveřejnil Econnect (in Czech)

30.5.2009 - Colour Planet - Šikanuje Tábor Queer Pride? (in Czech)

24.1.2009 - Deník.cz

20.1.2009
- ColourPlanet

16.1.2009
- Regionální noviny Táborsko

9.1.2009 - gaylife.cz
  

Datum:
sobota 20. června 2009

Časový rozpis:
9:00 - závěrečný workshop pro dobrovolníky monitorující krizové situace.

10:00 - účastníci průvodu se začínají scházet na náměstí TGM.

10:00 - 11:45 - oznámení, představení a občerstvení, zatímco pořadatelé sestaví pořadí průvodu, které Organizační výbor určí předem.

12:00 - průvod se začíná ubírat po trase vyznačené tady.

Bezbariérovost:

Celá trasa průvodu je přístupná lidem na vozíčku.


Připojte se k nám.

26.3.2010
Do Brna opet zavítá Queer parade a Teplé jaro

Pruvod hrdosti za práva lidí s neheterosexuální orientací se letos v Ceské republice opet vrací do Brna. Porádá jej 26. cervna 2010 Queer parade Brno a pruvodu bude predcházet festival doprovodných akcí.
Tesíme se!

Teplé jaro Brno 2010
2009
8.7.2009
http://diestandard.at/fs/1246541309171/Gay-Queer-Tabor (Němčina)

6.7.2009

..a co řika Hromada...?
http://web.nova.cz/rozhovory/?288085c=%7E&288085e=298554&

3.7.2009
http://queerpride-tabor.ic.cz/index.html
(Jan Grestenberger)
http://www.rue89.com/rue69/2009/06/29/queer-pride-tcheque-le-melange-des-genres-bien-accueilli
(Francouzština)

29.6.2009
http://guilain.omont.net/queer-parade-a-tabor-cz/
(Francouzština/Angličtina)

26.6.2009
no, a taký video...
http://video.yahoo.com/mypage/video?s=4470555

24.6.2009
no, a...Skoukněte stránky oficiálního fotografa Queer Pride v Táboře Davida Peltána (Publicproject/ Kulturně)

23.6.2009
a jestě...
http://picasaweb.google.cz/jloudin8mm/QUEERPRIDE2009Tabor?feat=directlink
http://tabinfo.blog.cz/galerie/queer-pride-tabor

Český rozhlas 22.6.
http://www.rozhlas.cz/cb/zpravodajstvi/_zprava/597385

ČT 1, ČT 24 20.6.
Události http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411000100620-udalosti/obsah/81109-300-gayu-a-leseb-proslo-taborem/

TV Prima 20.6. Zprávy TV Prima 18.55 http://www.iprima.cz/index.php/plain_site/content/view/full/97662/(name)/date

Deník 20.6.
http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/gayove-a-lesbicky-tanci-v-mileniu--svatek-konci-so.html
http://brnensky.denik.cz/z_domova/centrum-tabora-je-uzavrene-sraz-ma-delnicka-strana.html

Lidovky.cz 20.6.
http://www.lidovky.cz/taborem-projde-pruvod-homosexualu-ve-meste-bude-i-delnicka-strana-1cc-/ln_domov.asp?c=A090620_092750_ln_domov_mtr

Blesk 20.6.
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/117486/pruvod-stovek-gayu-a-lesbicek-prochazi-taborem.html

České noviny 20.6.
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/pochod-homosexualu-v-tabore-bez-incidentu-extremisti-nezasahli/383756

Mediafax 20.6.
http://www.mediafax.cz/regiony/2888188-Pruvod-homosexualu-na-Queer-Pride-v-Tabore-prosel-mestem-policie-neregistruje-zadne-konflikty

Novinky.cz 20.6.
http://www.novinky.cz/domaci/171747-pochod-homosexualu-v-tabore-extremiste-nenarusili.html

Volny.cz 20.6.
http://web.volny.cz/noviny/zdomova/clanek/~volny/IDC/112045/pochod-homosexualu-v-tabore-bez-incidentu-extremisti-nezasahli.html

004.cz 21.6.
http://www.004.cz/view.php?cisloclanku=2009062201-Queer-Pride-Tabor

Moderní Brno 22.6.
http://www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita=12653

22.6.2009
Mrzí vás, že jste si o víkendu v Táboře na Queer Pride pochodu a festivalu  nekoupili tričko nebo placku? Nebo jste tam snad vůbec nebyli (!), ale rádi byste měli doma alespoň malý suvenýr z této skvělé akce?
Nezoufejte, máte možnost objednat si ho v Queershopu - internetovém obchodě s gay a lesbickými knihami a suvenýry. Nyní navíc za jedinečnou cenu – placky za 15 Kč  a tričko za pouhých 100 Kč. Tak neváhejte, z osmi barev si určitě vyberete. Není jistě potřeba dodávat, že nákupem podpoříte organizátory, kteří pro nás tuto jedinečnou akci uspořádali.

22.6.2009
a také...
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/rasismus-v-cesku/sobota-v-tabore-gayove-i-extremisti_125437.html
http://www.elnadruhou.cz/cz/novinky/348-byli-jsme-prvni!/

21.6.2009
HURÁÁÁÁÁ!!!
DĚKUJEME všem, kteří se zúčastnili Průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře, DĚKUJEME všem,  kteří naši společnou oslavu podpořili.
Brzy vám přineseme podrobnější zhodnocení celé akce. Mezitím sledujte reportáže a ozvěny na stránkách našich mediálních partnerů a ostatní. My budeme chviličku odpočívat:-)

http://www.colourplanet.cz/56994-aktualne-queer-parade-video-reportaz

http://bulvar.gaynet.cz/life-style/3077-queer-prid-tabor-2009-velky-fotoreport.html
http://web-tv.gaynet.cz/life-style/3075-queer-prid-tabor-2009-exkluzivni-videoreportaz-z-celeho-pochodu.html
http://aktualne.gaynet.cz/domaci/3076-homo-sex-je-hrich-i-to-znelo-na-queer-pride-tabor-2009.html
http://bulvar.gaynet.cz/life-style/3072-queer-pride-tabor-2009-on-line-reportaz.html
http://web-tv.gaynet.cz/life-style/3074-queer-pride-tabor-2009-rozhovor-s-tiskovou-mluvci-queer-pride.html

http://www.gaylife.cz/jeste-teple/732-queer-pride-v-tabore-probiha

http://tn.nova.cz/bin/search_adv_media_desc.php?media_id=521046

http://zpravy.idnes.cz/homosexualove-tancovali-taborem-pred-radikaly-je-ubranila-policie-1dj-/domaci.asp?c=A090620_104452_domaci_lpo

http://www.ct24.cz/domaci/58647-do-tabora-se-sjeli-homosexualove-i-extremiste/

19.6.2009
17.00 hodin

Právě končí přihlašování do Průvodu Queer Pride prostřednictvím internetu.
ALE neklesejte na mysli. Zítra pokračujeme na Náměstí TGM v Táboře mezi 10 a 11.30. PŘIHLAŠTE SE PŘÍMO NA MÍSTĚ. Moc se na vás těšíme.

18.6.2009
Účastníkům a účastnicím průvodu, kteří do Tábora přijedou autem doporučujeme odstavná parkoviště U Plaveckého stadionu a U Zimního stadionu. Parkoviště budou celý den a noc monitorována hlídkami Policie ČR.

18.6.2009
6. tisková zpráva (pdf)
Tak už je to tady! V sobotu 20. června ve 12.00 vyrazí městem Tábor oslavný průvod Queer Pride. Mezi 10.00 a 11.30 vás budeme očekávat na Náměstí TGM v Táboře, kde bude za zvuku hudby probíhat finální přihlašování se do průvodu. Zde si vyzvednete registrační číslo, které vás opravňuje ke slevám na služby v některých místních podnicích. Účastníci, kteří se přihlásili na webu do 1. května,  si mohou vyzvednout balíček se suvenýry a slevu na vstup na festivalovou afterparty. Stačí nám sdělit své číslo nebo přezdívku či mail, pod kterým jste se přihlásili. Na místě startu průvodu bude rovněž příležitost dotvořit si vlastní barevné transparenty do průvodu, ale samozřejmě uvítáme, když si přivezete transparenty hotové.

Doporučujeme pohodlnou vycházkovou obuv a nepromokavou bundu či pláštěnku (nikoli deštník). Prosíme, seznamte se s pravidly průvodu uvedenými na webu www.queerprideparadetabor.cz. Na webu je také možno najít další praktické informace např. ohledně dopravy do Tábora ze všech směrů, dopravních omezení či orientace ve městě. Koukněte do novinek, kde se dozvíte, jak se hladce a bezpečně dostat na Náměstí TGM – Start Průvodu.

Doufáme, že nám bude počasí přát a že vás neodradí pokusy některých skupin o maření naší společné oslavy, která má za cíl slavit ochranu lidských práv, umožnit zviditelnění komunity LGBTIQ lidí a podpořit účast LGBTIQ osob ve vzdělávání, kulturním a občanském životě.

Těšíme se v sobotu na viděnou!!
Mnoho pozdravů z Tábora

17.6.2009
Jak se hladce a bezpečně dostat na Náměstí TGM – Start Průvodu? Cestujete-li autem nebo prostředky veřejné dopravy, praktické info najdete zde

16.6.2009
Shlédněte Q reportáž z Tábora (minuta 18:30  stopáže pořadu) a přijměte vřelé pozvání na sobotní Queer Pride

16.6.2009
MÚ Tábor pristoupil v souvislosti s porádáním pruvodu
Queer Pride k dopravním omezením a uzavírkám, které
budou platit v sobotu 20. cervna od 8 do 14 hodin.
Pokud se do Tábora chystáte autem, doporucujeme
zaparkovat mimo centrum mesta a do centra bud dojít
pesky, nebo vyuzít MHD, která bude fungovat neomezene.
Mezimestská autobusová a vlaková doprava nebude rovnez
nijak omezena. Více informací o uzavírkách a
objízdkách naleznete zde a zde.
Tesíme se na vás v Tábore.


15.6.2009
Den D se blíží. Včera proběhl na CESTě jeden z posledních workshopů pro koordinátory průvodu a v klubu Milénium zase modelky a modelové nacvičovali fashionshow pro QP afterparty. Jak vidíte, nic nepodceňujeme - ani vaše bezpečí, ani vaši zábavu.
Abyste k nám trefili a po cestě nezabloudili, stáhněte a vytiskněte si tuto mapu Queer Pride Tábora s praktickými informacemi. Už se na vás moc těšíme.


14.6.2009
5. tisková zpráva (pdf)

14.6.2009
Ve středu 17.června bude Pinkout Warm up Queer Pride Party Gay&Lesbian&Friends Party v českobudějovickém klubu Velbloud.
Přijďte se rozehřát před průvodem a poladit formu na party ve velkém stylu s DJem z Nového Zélandu
Pinkout party poster
13.6.2009
V uterý 16. června od 21 hodin proběhne na Žižkově náměstí promítání filmu s queer tématikou:
Netolerance (Marko Popović/Srbsko a Černá Hora, 2002, 25 min.)
Venkovský učitel (Bohdan Sláma, CR, 2008, 121 min.)
V případe nepřízně počasí promítáme v Cheiron T.
PFQPT ve spolupráci s komunitním centrem Cheiron T - součástí Týdnu proti rasismu a xenofobii


3.6.2009
Změna začátku průvodu:
Start se posouvá na náměstí TGM, děkujeme za pochopení

31.5.2009
V  neděli 14. června od 10.00 se v prostorách CESTA v Táboře uskuteční workshop bezpečnosti  pro dobrovolné pracovníky/pracovnice Průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře.
Přihlašte se do 7. června 2009 na info@queerprideparadetabor.cz.


31.5.2009
Jste odvážní/-é, nekonvenční, neustále tanečně nalazeni/-y? Nevadí vám pohled stovek obdivných očí, či je dokonce vyhledáváte? Tak právě vás potřebujeme…

Staňte se modelem či modelkou během  noční fashion show v sobotu 20. června 2009 na oficiální afterparty Queen Pride 2009 v táborském klubu Milénium. Staňte se luxusní náplní luxusního obalu a provětrejte  novou kolekci Budoire Coucou inspirovanou prostředím šantánu či odvázaného mejdanu s nádechem erotiky.

Hledáme muže i ženy neotřelé vizáže – věk ani ideální míry nejsou rozhodující. Dokažte, že sex-appeal a charisma na sebe berou různé podoby. Jedinou podmínkou je ochota dostavit se ke generální zkoušce fashion show během pátečního odpoledne 19. června.

Pošlete fotku a něco málo sobě (jen tolik, kolik uznáte za vhodné) na adresu info@queerprideparadetabor.cz do 7. června 2009. 


30.5.2009
OV ke dni 30.5. vydává prohlásení týkající se
nezákonných pozadavku MÚ Tábor (pdf)


28.5.2009
Co znamenalo pro lesbické, gay, bi&transgender hnutí povstání Stonewall v roku 1969, jak to vypadalo nejenom v New Yorku v následujících letech a co se změnilo s objevením HIV/AIDS? A jaké jsou rozdíly v porovnaní s dneškem? Proč pořádat a podporovat akce jako letošní Queer Pride v Táboře? Zveme vás na promítání filmu a následnou diskusi v brněnském klubu Jolanda v úterý 9. června od 20:00. Více informací ZDE.

27.5.2009
15. ročník eLnadruhou - NEJEN lesbického kulturního festivalu -  byl úspěšně zakončen a organizační tým si může spokojeně vydechnout. I když ne na dlouho, neboť se významně angažuje i v organizaci táborské Queer Pride. Jak moc úspěšné a akční kolegyně máme si přečtěte ZDE.
Elnadruhou, blahopřejeme!!!

24.5.2009
Na pestrou oslavu se můžete připravit dopředu - kupte si barevné tričko s logem festivalu a přijďte v něm do průvodu! Vybrat si můžete ze sedmi barev. Nákupem zároveň podpoříte organizátory a organizátorky akce.

tricka

20.5.2009
4. tisková zpráva (pdf)

16.5.2009
eLnadruhou - 15. NEJEN lesbický kulturní festival PRAHA 20. 5. – 26. 5. 2009

4.5.2009
Zpráva z Queer Parade Brna:
Tisková zpráva: V Brně bude letos Teplé jaro
Tisková zpráva: Teplé jaro vrcholí a queer komunita začíná slavit
Program


24.4.2009
Česká společnost AIDS pomoc a Gaysport.cz spolupořádají 16.5.2009
od 10 hodin v Praze 2. ročník Běhu proti homofobii a ke Světlu pro AIDS.
Více na www. aids-pomoc.cz a www.gaysport.cz.


20.4.2009
3. tisková zpráva (pdf)

7.4.2009
2. tisková zpráva (pdf)

2.4.2009

Je vám zima? Jaro pořád ne a ne přijít? To pravé Teplé jaro se chystá v Brně, takže jestli se chcete ohřát a zároveň pobavit a vzdělat, šupky dupky do Brna.
Program akcí Queer Parade Brno – Teplé jaro 2009, které probíhá v období
5. května - 6.června 2009.
teple jaro

16.2.2009
A jdeme na to po další schůzce výboru PFQPT včera...

8.2.2009
Další uspěšná akce. Děkujeme za podporu Freewomension a MC Orion!

21.1.2009
První tisková konference PFQPT v Táboře byla uspěšná! Přečtěte si víc...

5.1.2009

První benefiční akce pro PFQPT: 7. února v MC Orion Tábor, Freewomension Disco. Přijďte nás podpořit tancem.

4.1.2009
19. ledna v 15 hodin se koná v A-klubu Městské knihovny Tábor první tisková konference
PFQPT v Táboře.

1.1.2009
Přihláška do průvodu je k dispozici zde. Chcete-li být součástí průvodu, musíte se přihlásit.
Pokud se přihlásíte do 1. května, získáte 50% slevu na oficiální Afterparty Queer Pride!


 

 

STÁHNĚTE SI LOGO!
logoPODPORUJTE NÁS, PROSÍM

Vy také se můžete stát sponzorem
Rádi/y byste měli/měly doma alespoň malý suvenýr z této skvělé akce?
Nezoufejte, máte možnost objednat si ho v Queershopu. Nyní navíc za jedinečnou cenu – placky za 15 Kč  a tričko za pouhých 100 Kč. Tak neváhejte, z osmi barev si určitě vyberete. Není jistě potřeba dodávat, že nákupem podpoříte organizátory, kteří pro nás tuto jedinečnou akci uspořádali.

Také bychom Vás rádi požádali o poskytnutí zpětné vazby prostřednictvím přiloženého dotazníku. Veškeré odpovědi velmi oceníme.


NÁŠ SLOVNÍK VÝRAZŮ QUEER ANEB
JAK MYSLÍME, CO ŘÍKÁME


Hlavní pořadatelé a pořadatelky:

Organizační výbor Průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře:
info(at)queerprideparadetabor.cz

Hilary Binder, Chris Rankin (CESTA) CESTA

Ing. Jiří Mareček (Jihočeská Lambda)
Jihoceska lambda
Tereza Mikšaníková (eLnadruhou) elnadruhou
Mgr. Eva Kubešová  
Mgr. Kateřina Kubešová
 
Petra Podlahová  
Solène Frattini  
Dita Jahodová  

 

 

Nejčastější otázky
Co znamená slovo queer?
V současnosti se slovo queer užívá jako stmelující sociopolitický termín pro gaye, lesby, bisexuály, transgender, transsexuály, intersexuály nebo jakékoli další neheterosexuální preference, který pomáhá rozšířit definice sexuální anatomie a identity gender.

Jedná se o protestní pochod?
Ne. Jde především o oslavu a zároveň celá akce umožní vnést do širšího povědomí, zviditelnit a přijmout komunitu LGBTIQů i témata s ní spojená.

Je tato akce pouze pro LGBTIQy?
Ne. Je to oslava pro všechny. Všichni potřebují být vidět a být vyslyšeni. Vzájemná podpora nám pomůže tohoto cíle dosáhnout.

Proč Tábor?
Hlavně proto, že CESTA sídlí v Táboře a podstatná část naší činnosti se soustředí na táborskou komunitu co se týče dopadu, vystavení a spolupráce se zbytkem světa. Také bychom rádi šířili a sdíleli možnost propagovat a podporovat akce Queer Pride v mnoha českých městech. V tak malé zemi, jako je Česká republika je důležité nepostupovat tvorbu komunity pouze hlavnímu nebo větším městům. Je stejně důležité poukázat, že i menší města dokážou svým hlasem podpořit ty, kteří to potřebují.

Proč 20. června?
Většina průvodů komunity LGBTIQ (lesbian gay bisexual transsexual intersexual queer) v severní hemisféře se koná v polovině roku, respektive v červnu, na památku „Stonewall Riots”.

28. června 1969 časně ráno se lidé hlásící se ke komunitě LGBT vzbouřili proti policejnímu zátahu ve Stonewall Inn, gay baru v Greenwich Village v New Yorku, který byl hojně navštěvován lidmi nebílé pleti, drag queens nevyjímaje. „Stonewall Riots” se obecně považují za počátek moderního hnutí práv LGBT komunity, protože to bylo poprvé, kdy se v moderní historii lidé z komunity LGBT vzepřeli policejnímu zatýkání.

28. června 1970 u příležitosti prvního výročí „Stonewall Riots” zorganizovala Gay Liberation Front pochod v New Yorku. Ten samý víkend skupiny gay aktivistů zorganizovaly pochody v Los Angeles a v San Francisku.

První průvody byly naplněny závažnými tématy i zábavou a posloužily jako inspirace vzrůstajícího aktivistického hnutí. V následujících letech se po celém světě začalo pořádat stále více výročních průvodů.

Co je CESTA?
CESTA (Cultural Exchange Station in Tábor) je mezinárodní neziskové centrum ke zlepšení kulturního porozumění a tolerance mezi lidmi prostřednictvím umění. Od svého založení v roce 1993 CESTA pořádá mezinárodní umělecké festivaly, komunitní projekty, skupinové výměny, pobyty a vývoj v globální informační siti pro umělce na všech polích uměleckého výrazu i kulturní práce.

Koncept rozvoje kulturního porozumění je založen na uvědomění si toho, že tradiční dialog má své limity a předsudky. Skrze otevřené a pružné prostředí, CESTA usiluje o boření těchto omezení v obsaženém kontextu a o prezentaci alternativ pro použití v rozsáhlejším kontextu.
Česká republika nám poskytuje vhodné umístění, jak z ideologického, tak i z ekonomického hlediska. V přeneseném slova smyslu je CESTA laboratoří, kde se kulturní práce snoubí s komunitními projekty. Nemyslíme si, že CESTA je natolik vyjímečná, že by její aktivity zůstaly nesrozumitelné pro okolí. Raději chceme být považováni za jeden projekt mezi mnoha, jež obsahuje známé i neznámé.

Umění, podle nás, není limitováno abstraktnem, éteričností, ale rovněž obsahuje společenské vědomí. Tudíž společensko-politický aspekt kulturní práce je vlastní všem našim výsledkům i procesům, od našich událostí k uspořádání vnitřku objektu.

Srdečně vás zveme na
Průvod a festival Queer Pride v Táboře
20. června 2009

Naše cíle

  • společná oslava LGBTIQ komunit a ostatního obyvatelstva
  • zviditelnění komunity LGBTIQ v ČR
  • podpora účasti LGBTIQ lidí ve vzdělávání, kulturním a civilním životě
  • vytvoření bezpečného prostředí

Záštita
MUDr. Džamila Stehlíková
Mgr. Jiří Hromada

Na těchto stránkách chceme představit všechna proč a jak této akce a také vysvětlit, proč a jak se do akce zapojit.

Jednoduše řečeno, chceme slavit a lepší čas nemohl nastat. Potřeba tuto tradici prosadit je po událostech na českém průvodu Queer Parade v Brně v červnu 2008 nálehavá. Práva queer jsou práva lidská, což znamená, že se dědí, nepřidělují. Naše oslava není protestem. Jedná se o příležitost dostat komunitu Queer do širšího povědomí, zviditelnit a přijmout ji i s tématy, která se v České republice k této komunitě vztahují. Zároveň se jedná i o oslavu pro všechny bez ohledu na identitu gender nebo sexuální preferenci. Všichni potřebujeme být vidět, i být vyslyšeni.

Naši oslavu chceme sdílet také s lidmi z celého světa, kteří nás podporují. Je stejně důležité učit se od silnějších komunit jako nabízet podporu rozvíjejícím se komunitám. Zveme vás, abyste se k nám přidali a z naší oslavy učinili opravdový příklad jednoty a růstu, a v neposlední řadě zábavy!

Na těchto stránkách se dozvíte, jak přihlásit sebe, skupinu, váš alegorický vůz či informační a prodejní stánek; jak nabídnout představení, výstavu, workshop nebo školení; jak se stát dobrovolníkem či dobrovolnicí, poskytnout finanční prostředky a dělat reklamu. Samozřejmě zde najdete praktické informace o průvodu a programu festivalu, ubytování, jídle, o organizacích, akcích a podnicích v Táboře nakloněných komunitě queer, i informace o hlídání dětí, parkování a předpovědi počasí.

Takže si připravte diáře, kapesní počítače a iPhone a zapište si: sobota 20. června 2009!
Uvidíme se tady.

 

Festival proběhne v budově kulturního centra CESTA a na festivalovou zahradu v okolí.

Afterparty proběhne v Club Milenium

Festivalový řád a informace A-Z
Akreditace
Akreditace na festival není nutná. Festival je zdarma.

Bezbariérový přístup
Většina festivalového areálu je bezbariérová. V případě bariérové části, kontaktujte některého z pořadatelů či dobrovolníků a bude Vám poskytnuta asistence.
K dispozici bude jedno bezbariérové WC.


Bezpečnost
Buďte k sobě navzájem ohleduplní, spolupracujte s pořadateli, zdravotníky i dobrovolníky. Při jakémkoli problému upozorněte někoho z pořadatelů. Pro příjemný a bezproblémový chod festivalu je potřebné dodržovat pokyny pořadatelů na místě.
O bezpečnost mimo areál se stará Městská a státní policie.

Děti
Děti jsou na našem festivalu vítány, musí ovšem festival navštěvovat v doprovodu dospělé osoby.

Doprava
V případě, že se účastníte průvodu, je Vaše doprava na místo festivalu velice jednoduchá, jelikož průvod končí v prostoru Ctiborova mlýna (budova CESTA), kde se zároveň koná festival.
Na www.queerprideparadetabor.cz získáte informace o trase průvodu, parkovištích v blízkosti festivalu a další informace. Parkoviště jsou vyznačená i na mapě níže.
Dopravní spojení můžete vyhledat zde: www.jizdnirady.cz

Drogy
Je přísně zakázáno vnášet do areálu festivalu jakékoliv drogy.
Výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky (například tabák apod.)

Doporučené věci s sebou
Neměli byste zapomenout si vzít občanský průkaz, kartičku pojištěnce, peníze, potřebné léky. Vzhledem k tomu, že ta tam je doba, kdy jsme poroučeli větru dešti, tak i pláštěnku. A pro případ dobrého počasí pokrývku hlavy a opalovací krém.

Foto a video
Na festivalu je povoleno fotografovat a natáčet.

Hygiena
Na festivalu bude k dispozici dostatečný počet mobilních WC (šest, včetně jednoho bezbariérového). Budeme se snažit o včasné doplňování toaletního papíru. Přesto doporučujeme pro každý případ mít vlastní zásobu. Ve festivalovém areálu bude dostatečný počet odpadkových košů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu.

Občerstvení
Na festivalu bude zabezpečené dostatečné množství barů a stánků s odpovídajícím sortimentem jídel včetně vegetariánských a veganskych.

Odpad
Ve festivalovém areálu včetně stanového městečka bude dostatečně množství odpadkových košů. Prosíme návštěvníky aby dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. V případě že bude odpadkový koš plný odhoďte smetí k odpadkovému koši na zem.

Parkoviště
Parkoviště v blízkosti festivalu jsou vyznačeny na mapě (viz níže). Bližší informace naleznete i na www.queerprideparadetabor.cz.
V rámci areálu festivalu bude zřízeno parkoviště pouze pro účinkující a dobrovolníky, nikoli pro návštěvníky festivalu.

První pomoc
Na festivalu bude permanentně přítomný zdravotnický personál. V případě nouze můžete též kontaktovat pořadatele či dobrovolníky.

Psi
Do areálu festivalu je povolen vstup psů, a to pouze na vodítku. Volný pohyb psů je zakázaný. Zakázaný vstup mají také zjevně agresivní psi jakéhokoliv plemena.

Stánky
V areálu festivalu budou rozmístěny stánky s informačními materiály a zbožím s queer tématikou.

Tábor - informace město
Veškeré informace o tomto krásném městě, včetně základních informací, informací z historie i informacích o ubytování, eventuálně MHD, naleznete na internetových stránkách www.tabor.cz. Město Tábor je lehce dostupné ze všech míst České republiky a to vlakem i po silnici.

Telefony
Veřejné telefonní automaty se v areálu festivalu nenachází, můžete využít telefonní automaty ve městě. Lokalita festivalu je pokryta signálem všech domácích operátorů (Vodafone ovšem poměrně slabý). V případě výjimečné situace (úraz, požár apod, …) kontaktujte zdravotnickou službu, dobrovolníky či pořadatele.

Zákazy
Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno vnášet do areálu jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, psychotropní látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň apod.

Ztráty a nálezy
V případě ztráty nebo nálezu se prosím obracejte na Help Desk. V případě, kdy chcete nahlásit ztrátu, je nutné poskytnout přesný popis ztracené věci a mít s sebou identifikační průkaz - občanka, pas, řidičák. K jejímu vyzvednutí je pak nutné přesně popsat do detailů ztracenou věc a prokázat se identifikačním průkazem.

Zdraví
Chraňte si své zdraví. Buďte k sobě navzájem ohleduplní, spolupracujte s pořadateli, zdravotníky i dobrovolníky. Nehazardujte s látkami, které jsou zdraví škodlivé, které jsou zakázané a jejichž složení neznáte. Chraňte se před slunečním zářením a buďte opatrní při pohybu v prostoru festivalového areálu. V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy (i kohokoliv jiného) kontaktujte pořadatele či zdravotníky. Přejeme Vám příjemný pobyt!

Zde najdete průvodce táborskými podniky a organizaci, které akci podporují. Samozřejmě vám doporučujeme tyto podniky a organizace navštívit, až budete v Táboře.

Pension Milena (Husovo nám. 6, 381 254 755; 723 144 020)
Restaurace U Marušky (Pražská 157)
Restaurace U Dvou koček (Svatošova 310)
Bar Envy (Nám. Fr. Křižíka 869)
Kadeřnické studio ELIS (Klokotská 126)
Cheiron T
Mestská knihovna Tábor
fun agency
OS WIFI Hlavatce

catgang

  Seznam národních a mezinárodních organizací a jedinců, kteří nás podporují:

MUDr. Džamila Stehlíková (CZ)
Mgr. Jiří Hromada
(CZ)

queershop.cz (Czech)

holky v brne (Czech)

Opim (Czech)


Radio Onda Rossa (Itálie)
Facciamo Breccia (Itálie)
Queer Evoluzione (Itálie)
Ladyfest Zürich (Švýcarsko)
Mediální partneři

Sponzoři


Bernard

Hans Boeckler Stiftung

mesto Tabor

XminusY


LADYFEST SWITZERLAND

Mary Jo Aaagerstoun
and Patricia Mathis

VĚDĚLI JSTE TOHLE?
Také Vy se můžete stát sponzorem! Jakýkoli příspěvěk, malý nebo velký, pomůže. Závisí to na tom, kolik si můžete dovolit. My pak vaše jméno uvedeme zde nebo v Průvodci Queer Pride, případně dostanete oprávnění ke vstupu na backstage či na celou akci. V pravém horním rohu stránky můžete přispět přes Paypal, nebo nám napište a se vám ozveme s více detaily.

Včasným přihlášením nám pomůžete uspořádat zábavnou akci bez komplikací!

Přihlášku musí vyplnit všichni, kteří se chtějí průvodu zúčastnit.

Zasláním přihlášky účastnící souhlasí s Pravidly a směrnicemi průvodu.

Zveme všechny, kdo by průvod chtěli pouze pozorovat z jakéhokoli bodu trasy. Přihláška je pouze pro ty, kteří chtějí být součástí průvodu.


Všichni účastníci se musí přihlásit.

Předběžný plán pořadí průvodu je:
sekce 1 - pěší
sekce 2 - nemotorizované prostředkyNaším cílem je oslava - společně a bezpečně!

Nejdůležitější je vaše bezpečnost a bezpečnost lidí, kteří se přijdou na průvod podívat. Proto jsme plán bezpečnosti průvodu rozdělili na dvě části: vnitřní a vnější.

Vnitřní

Dobrovolníci - dobrovolník monitorující krizové situace
Na 10 účastníků průvodu bude 1 dobrovolník, který bude monitorovat krizové situace. Ten bude dohlížet na přidělenou skupinu či místo a v případě naléhavá situace vyhodnocené personálem PFQPT bude k dispozici. Dobrovolník monitorující krizové situace musí být přítomen PO CELOU DOBU průvodu, v Infostánku na začátku trasy dostane pásku na ruku, aby byl snadno rozpoznán. Tato osoba musí znát všechna pravidla průvodu. Pokud se přihlásíte jako skupina o 10 či více lidech, budete muset vybrat jednoho člena, který se zúčastní jednoho z našich workshopů pro dobrovolníky monitorující krizové situace, které se budou konat pravidelně během měsíců před akcí. Organizační výbor také poskytne své vlastní obrovolníky monitorující krizové situace, kteří budou rozmístěni po celé trase průvodu, na přístupových místech, na festivalu a na oficiální Afterparty.

Záchranná služba
Během průvodu budou k dispozici mobilní zdravotnické služby. Navíc na počátku trasy a na místě festivalu bude stánek první pomoci.

Vnější

Městská policie a Policie ČR
Městská policie a Policie ČR budou zodpovědné za dopravu, uzavření přístupových silnic během průvodu a/nebo umožnění průjezdu místních a meziměstských linek ve "vlnách". Policie bude také zajišťovat bezpečnost lidí.

Požárníci a Záchranná služba
Po celé trase průvodu budou rozmístěna požárnická vozidla a vozidla Záchranné služby.

V  neděli 14. června od 10.00 se v prostorách CESTA v Táboře uskuteční workshop bezpečnosti  pro dobrovolné pracovníky/ pracovnice Průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře.
Přihlašte se do 7. června 2009 na info@queerprideparadetabor.cz.  


Zde uvádíme seznam dobrovolnických pozic na Průvod a festival Queer Pride v Táboře. Naše akce je zajišťována výhradně dobrovolníky a dobrovolnicemi, takže potřebujeme veškerou pomoc. Naléhavě žádáme, abyste nám věnovali několik hodin a přivedli s sebou své přátele. K dispozici máme širokou škálu dobrovolnických míst. Čím více rukou, tím snáze celá akce proběhne.

Pokud byste se chtěli stát dobrovolníky/dobrovolnicemi, napište nám na info(at)queerprideparadetabor.cz a dejte nám vědět, o jakou pozici máte zájem. Na některé pozice je třeba určitých znalostí, předchozí zkušenosti nebo minimální věk, my vám ale dáme vědět, na jakou pozici se hodíte nejlépe a jaké výhody vás čekají.
Díky!


Pozice dobrovolníka a dobrovolnice při průvodu:

Příprava místa na začátku trasy
příprava stánků: nově příchozí, přihlášky, info

Informační posádka
práce u stánků: nově příchozí, přihlášky, info

Koordinace dobrovolníků a dobrovolnic
koordinace při příchodu dobrovolníků a dobrovolnic, umožnit jim odpočívat. Směny lze určit od 8 do 23 hodin během celého dne.

Posádka na počátku průvodu
Směny od 8 do 11:45

Asistent/asistentka v případě zvláštních potřeb
Asistence pro postižené, děti, staré lidi nebo kohokoli vyžadující zvláštní asistenci.

Úklid na počátku trasy
sbalit stoly, věci z pódia, uklidit odpadky, obecně zanechat počátek trasy v takovém stavu,
v jakém jsme ho obdrželi. Směny od 11 do 12:30.Pozice dobrovolníka a dobrovolnice při festivalu:

Příprava festivalu
Pomoc při přípravě festivalu v den festivalu od 8 do 11 hodin.

Stánek pro nově příchozí
Poskytovat informace o programu festivalu, zázemí, ubytování, parkování apod.

Pomocník/pracovnice v komunitním prostoru
Práce s dětmi, rodinami, starými lidmi a lidmi s postižením. Směny během celého dne.

Dekorace
Za minimálních prostředků vytvořit z festivalu vzrušující místo. Kreativita žádána! Ideálně budete k dispozici den před akcí a ráno v den akce v 8 hodin.

Koordinátor/koordinátorka občerstvení
Zajistit, aby dobrovolníci a účinkující neměli hlad a zajistit místo pro jídlo. Směny od 9 do půlnoci.

Asistent/asistentka workshopu
Technická pomoc při organizaci workshopu, vyřizování různých věcí apod.

Posádka u festivalového pódia
Na tuto pozici potřebujeme hodně lidí. Směny od 8 do 23 hodin.

Koordinace dobrovolníků
koordinace při příchodu dobrovolníků, umožnit jim odpočívat. Směny lze určit od 8 do 23 hodin během celého dne.

Úklid po skončení festivalu
Pomoc při úklidu festivalu od 22 do půlnoci v den akce.Pozice dobrovolníka a dobrovolnice v rámci bezpečnosti:

Posádka bezpečnosti
Pomoc při zajištění bezpečnosti v rámci průvodu a následného festivalu. Směny od 8 v den akce do 4 následujcícho rána.Pozice dobrovolníka/dobrovolnice u Zdravotnické pomoci:

Vyžadujeme předchozí zkušenost. Zkušenost při práci s davem vítána.